ul. M. Skłodowskiej - Curie 6
59-300 Lubin
sekretariat: tel./fax.: 76 7468390 do 91
email: sekretariat@mbplubin.pl
CYFROWA CZYTELNIA - IBUK
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
DOFINANSOWANIE
SYSTEM W BIBLIOTECE
ODWIEDZIN NA STRONIE
178866

AKTUALNOŚCI

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie, Multimedialna Biblioteka "Czytnik" zaprasza na 65 spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas spotaknia będziemy czytać książkę Sławomira Kopera "Alkohol i muzy: wódka w życiu polskich artystów". Spotkanie odbędzie się 25.11.2014. o godzinie 16:30. Serdecznie zapraszamy.

KONKURS PLASTYCZNY

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie, Filia nr 4 zaprasza do udziału w konkursie platycznym.

PLAN PRACY - PAŹDZIERNIK 2014

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie zaprasza do uczestnictwa w zajęciach, konkursach, warsztatach, lekcjach bibliotecznych organizowanych w miesiącu październiku.

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie, Filia nr 4 zaprasza do udziału w konkursie pięknego czytania dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie, Multimedialna Biblioteka "Czytnik" zaprasza na 64 spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas spotaknia będziemy czytać książkę Kate Atkinson "Jej wszystkie życia". Spotkanie odbędzie się 23.09.2014. o godzinie 16:30. Serdecznie zapraszamy.

SPOTKANIE FANTASTYCZNE

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie i Lubiński Klub Fantastyki zapraszają na Spotkanie Fantastyczne i Turniej gier bitewnych o Puchar Króla Szybu, który odbędzie się w bibliotece przy ul. Odrodzenia 24 dnia 4 Października (sobota) 2014 roku.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie informuje, iż w okresie wakacji tj. od 28.06.2014 r. do 31.08.2014 r. nastąpi zmiana godzin pracy wszystkich placówek.

ZMIANY W CYFROWEJ CZYTELNI IBUK Libra

Miejska Biblioteka Publiczna w Lubinie informuje, iż z dniem 27.04.2014 roku dotychczas wydane przez Bibliotekę PINY do CYFROWEJ CZYTELNI IBUK Libra tracą ważność. Czytelnicy zainteresowani dalszym korzystaniem z tej formy udostępniania zbiorów moga pobrać nowe PINY w dowolnej Placówce Biblioteki na terenie miasta lub skorzystać ze stanowisk komputerowych udostępnionych dla czytelników na jej terenie.
Serdecznie zapraszamy.

PRZETARG NA LOKAL MBP W LUBINIE

MBP w Lubinie ogłasza przetarg na lokal mieszkalny użytkowy, położony przy ulicy Kilińskiego 14B/2 w Lubinie.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK DLA MBP W LUBINIE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę książek do Biblioteki
nr sprawy MBP-ZP.1/2/2014

PRZETARG NA DOSTAWĘ KSIĄŻEK DLA MBP W LUBINIE

MBP w Lubinie ogłasza przetarg na dostawę książek do Biblioteki nr sprawy MBP-ZP.1/2/2014. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.02.2014 nr ogłoszenia 48838-2014.

POŁĄCZENIE FILII I ODDZIAŁU MBP W LUBINIE

Uchwała Nr XXXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii i Oddziału Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie, oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica z siedzibą w Lubinie w związku ze zmianą zakresu działania i lokalizacji Filii oraz Oddziału.